Công văn 3281/VPCP-KGVX

Công văn 3281/VPCP-KGVX về hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3281/VPCP-KGVX hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3281/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 70/BC-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2010) về việc đề nghị Thủ tướng ký ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa lại Dự thảo Nghị định theo hướng: Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chính thức bằng văn bản với dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh lập, thẩm định, trước khi trình Thủ tướng quyết định thành lập.

- Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo trực tiếp rà soát, đối chiếu lần cuối Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học, nếu có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25 tháng 5 năm 2010 để xem xét ký ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Dự thảo Nghị định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng với Nghị định này sau khi được ban hành (Dự thảo Nghị định kèm theo).  

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3281/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3281/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2010
Ngày hiệu lực18/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3281/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3281/VPCP-KGVX hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3281/VPCP-KGVX hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3281/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành18/05/2010
        Ngày hiệu lực18/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3281/VPCP-KGVX hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3281/VPCP-KGVX hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học

             • 18/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực