Công văn 3282/BVHTTDL-VHCS

Công văn 3282/BVHTTDL-VHCS năm 2017 về báo cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3282/BVHTTDL-VHCS 2017 báo cáo hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3282/BVHTTDL-VHCS
V/v báo cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện kết luận tại Hội nghị tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của y ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ngày 21/7/2017 về việc báo cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các ngành liên quan, báo cáo:

1. Rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (Bao gồm cả các thiết chế văn hóa, thể thao do ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý và các ngành, đoàn thể khác quản lý theo đối tượng của Quy hoạch tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ). Cần tập trung làm rõ những hạn chế bất cập của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện nay, nêu rõ nguyên nhân ca những hạn chế bất cập, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan.

2. Hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa truyền thống như: Đình làng, Nhà Rông, Nhà Dài, Nhà sinh hoạt cộng đồng... tại địa phương đã phát huy như thế nào? Kết quả đạt được trong việc sử dụng các thiết chế này làm nơi sinh hoạt văn hóa cho người dân có hiệu quả không? Vì sao?

3. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch, Đề án, tổng hợp, báo cáo tình hình xây dựng, quản lý và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa tại địa phương với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhận được công văn này đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố chỉ đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo trước ngày 15/8/2017. Báo cáo gửi về: Cục Văn hóa cơ sở (Phòng Thiết chế văn hóa cơ sở), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bản mềm gửi về địa ch email: thietchevhcs@gmail.com./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ t
ởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Thứ tr
ưởng Trịnh Thị Thủy;
- S VHTTDL, SVHTT;
- Lưu:
VT, VHCS (01), H.A.150.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG





Huỳnh Vĩnh Ái

 

Thuộc tính Công văn 3282/BVHTTDL-VHCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3282/BVHTTDL-VHCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2017
Ngày hiệu lực02/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3282/BVHTTDL-VHCS 2017 báo cáo hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3282/BVHTTDL-VHCS 2017 báo cáo hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3282/BVHTTDL-VHCS
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành02/08/2017
        Ngày hiệu lực02/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3282/BVHTTDL-VHCS 2017 báo cáo hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3282/BVHTTDL-VHCS 2017 báo cáo hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa

             • 02/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực