Công văn 3283/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 3283/BGDĐT-CTHSSV năm 2016 báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3283/BGDĐT-CTHSSV thực hiện công tác hướng nghiệp tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3283/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Các Đại học, Học viện, các Trường đại học và Cao đẳng

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp” và trình Thủ tướng Chính phủ vào quý I năm 2017. Để có cơ sở thực tiễn và những giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhà trường báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp tại các đơn vị trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp triển khai công tác này trong thời gian tới với nội dung chi tiết theo mẫu báo cáo (đính kèm theo công văn này).

Báo cáo của nhà trường xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 20/7/2016 để tổng hợp và hoàn thiện cơ sở thực tiễn xây dựng đề án.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 0913459858; 04.38694916; email: btdung@moet.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Đăng Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

BÁO CÁO

VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP, TƯ VẤN VIỆC LÀM HỖ TRỢ SINH VIÊN TRONG QUAN HỆ VỚI DOANH NGHIỆP VÀ KHỞI NGHIỆP
(Kèm theo công văn số 3283/BGDĐT-CTHSSV ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Thực trạng công tác hỗ trợ sinh viên, tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp của nhà trường

1.1 Đội ngũ cán bộ

1.2 Những công việc đã và đang triển khai

1.3 Kết quả thực hiện

1.4 Khó khăn vướng mắc

2. Giải pháp của nhà trường đối với công tác tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp

3. Đề xuất kiến nghị

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3283/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3283/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2016
Ngày hiệu lực06/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3283/BGDĐT-CTHSSV thực hiện công tác hướng nghiệp tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3283/BGDĐT-CTHSSV thực hiện công tác hướng nghiệp tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3283/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgũ Duy Anh
        Ngày ban hành06/07/2016
        Ngày hiệu lực06/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3283/BGDĐT-CTHSSV thực hiện công tác hướng nghiệp tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3283/BGDĐT-CTHSSV thực hiện công tác hướng nghiệp tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên 2016

             • 06/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực