Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ

Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ năm 2015 xử lý đối với tiền thuế ấn định do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ 2015 xử lý đối với tiền thuế ấn định


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3287/TCHQ-KTSTQ
V/v xử lý đối với tiền thuế ấn định

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hoshino Việt Nam.
(Lô số C55/II Đường số 8 KCN Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Lộc A - Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 01-2015/CV ngày 28/01/2015 của Công ty TNHH Hoshino Việt Nam (do Bộ Tài chính chuyển) về việc đề nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến xử lý đối với tiền thuế ấn định tại Quyết định ấn định thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về nội dung: “Thuế nhập khẩu tại Quyết định ấn định thuế được ghi nhận như thế nào trên sổ sách kế toán của Doanh nghiệp”:

Đề nghị Công ty căn cứ chế độ kế toán hiện hành để thực hiện, trường hợp có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương, nơi quản lý Công ty để được hướng dẫn giải quyết.

2/ Về nội dung: “Phần chênh lệch mà nguyên liệu tồn thực tế nhiều hơn tồn trên hồ sơ khai báo hải quan có được hoàn thuế nhập khẩu khi doanh nghiệp dùng nguyên vật liệu thừa đó tiếp tục sản xuất xuất khẩu”:

Căn cứ khoản 5 Điều 112 Mục 6 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ tài chính (văn bản pháp quy có hiệu lực áp dụng đối với vụ việc của Công ty) thì: “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu nhưng sau đó tiếp tục sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu và thực xuất khẩu ra nước ngoài thì Công ty được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số nguyên liệu cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

3/ Về nội dung: “Thuế GTGT phát sinh bởi phần chênh lệch có được hoàn thuế hay không và thủ tục hoàn”:

Tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: “Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp Công ty đã nộp thuế GTGT bị ấn định theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan thì số thuế GTGT Công ty đã nộp được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng quy định về khấu trừ thuế GTGT tại điểm 1.3 Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (từ ngày 01/03/2012 đến ngày 31/12/2013 là Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; từ ngày 01/01/2014 là Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hoshino Việt Nam được biết, nghiên cứu các quy định có liên quan để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế BTC (để biết);
- Cục hải quan T.p Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế T.p Hồ Chí Minh (để P/hợp);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3287/TCHQ-KTSTQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2015
Ngày hiệu lực13/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ 2015 xử lý đối với tiền thuế ấn định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ 2015 xử lý đối với tiền thuế ấn định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3287/TCHQ-KTSTQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành13/04/2015
        Ngày hiệu lực13/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ 2015 xử lý đối với tiền thuế ấn định

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ 2015 xử lý đối với tiền thuế ấn định

         • 13/04/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/04/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực