Công văn 3288/TCT-QLN

Công văn 3288/TCT-QLN năm 2015 về cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3288/TCT-QLN 2015 cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3288/TCT-QLN
V/v cưỡng chế nợ thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50758/CT-QLN ngày 04/8/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 13 Mục 2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“...Trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ về việc sử dụng hóa đơn thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để đề nghị tổ chức, cá nhân đối chiếu số liệu tại cơ quan thuê. Sau khi đối chiếu mà dữ liệu của tổ chức, cá nhân sai lệch với dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý thì đề nghị tổ chức, cá nhân đó điều chỉnh số liệu và báo cáo bổ sung.

Sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế đề nghị điều chỉnh số liệu, nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện báo cáo điều chỉnh thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.”

Căn cứ các quy định nêu trên: Trường hợp cơ quan thuế đã thực hiện việc xác minh thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC (nêu trên) nhưng người nộp thuế vẫn không thực hiện cung cấp, đối chiếu thông tin về việc sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế, thì sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế đến đối chiếu số liệu mà người nộp thuế không thực hiện thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3288/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3288/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2015
Ngày hiệu lực14/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3288/TCT-QLN 2015 cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3288/TCT-QLN 2015 cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3288/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành14/08/2015
        Ngày hiệu lực14/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3288/TCT-QLN 2015 cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3288/TCT-QLN 2015 cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

            • 14/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực