Công văn 329/TTg-ĐMDN

Công văn 329/TTg-ĐMDN năm 2016 về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 329/TTg-ĐMDN phương án sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/TTg-ĐMDN
V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tờ trình số 184/TTr-UBND-VP ngày 28 tháng 12 năm 2015) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 8610/BNN-QLDN ngày 20 tháng 10 năm 2015 và Công văn số 823/BNN-QLDN ngày 29 tháng 01 năm 2016) về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phối hợp với nhà đầu tư khác thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Nhà nước nắm giữ phần vốn góp chi phối nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với phát trin công nghiệp chế biến và thị trường đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bà Ra - Vũng Tàu.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm:

- Rà soát lựa chọn đi tác tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trlên, quyết định và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Yêu cầu doanh nghiệp đối tác tham gia góp vốn cam kết sau khi sắp xếp phải thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và sử dụng đất đúng Mục đích, giữ và phát trin thương hiệu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật của Nhà nước và người dân có liên quan.

- Trước khi quyết định sắp xếp lại doanh nghiệp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp; diện tích dự kiến giao cho doanh nghiệp thuê sau sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ca địa phương. Chỉ đạo doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng Mục đích, khi thay đổi Mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

- Xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt Điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).Trung Anh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 329/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu329/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2016
Ngày hiệu lực02/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 329/TTg-ĐMDN phương án sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 329/TTg-ĐMDN phương án sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu329/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành02/03/2016
        Ngày hiệu lực02/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 329/TTg-ĐMDN phương án sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 329/TTg-ĐMDN phương án sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu

             • 02/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực