Công văn 3291/GSQL-GQ2

Công văn 3291/GSQL-GQ2 năm 2017 về bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất sản xuất vào nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3291/GSQL-GQ2 năm 2017 bán hàng hóa doanh nghiệp chế xuất sản xuất vào nội địa


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3291/GSQL-GQ2
V/v bán hàng hóa của DNCX sản xuất vào nội địa

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3704/HQHCM-GSQL ngày 06/12/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc thủ tục bán hàng hóa do DNCX có vốn đầu tư nước ngoài sn xuất vào nội địa, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc bán hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất (là doanh nghiệp FDI) sản xuất vào nội địa

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 21 của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì “...Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa, không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chun, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.”

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động phù hợp với Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh.

Như vậy, việc bán sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất vào nội địa, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh đã được cấp và quy định nêu trên để thực hiện, không yêu cầu doanh nghiệp phải khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với nguyên liệu cấu thành trong sản phẩm bán vào thị trường nội địa.

Về thủ tục hải quan đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa vào nội địa đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Về việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ

Về việc này Cục Giám sát quản lý về hải quan ghi nhận và sẽ có trao đi với Bộ Công Thương để hướng dẫn thống nhất thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3291/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3291/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3291/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 3291/GSQL-GQ2 năm 2017 bán hàng hóa doanh nghiệp chế xuất sản xuất vào nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3291/GSQL-GQ2 năm 2017 bán hàng hóa doanh nghiệp chế xuất sản xuất vào nội địa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3291/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3291/GSQL-GQ2 năm 2017 bán hàng hóa doanh nghiệp chế xuất sản xuất vào nội địa

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3291/GSQL-GQ2 năm 2017 bán hàng hóa doanh nghiệp chế xuất sản xuất vào nội địa

            • 21/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực