Công văn 3292/GSQL-GQ2

Công văn 3292/GSQL-GQ2 năm 2017 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3292/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3292/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hi quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo.
(Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công văn số 64/2017/CV-VH ngày 06/11/2017 của Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối vi hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. V quy cách xây dựng hàng rào cứng

Đề nghị Công ty tham khảo công văn số 13512/BTC-CST ngày 25/09/2014 của Bộ Tài chính (đính kèm) trả lời Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh về quy cách xây dựng hàng rào cứng tại khu phi thuế quan thuộc các khu kinh tế cửa khẩu và các quy định khác về hàng rào đối một số khu, kho cụ thể tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ để biết.

2. Về quy định khu phi thuế quan

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì khu công nghiệp Thành Thành Công để được coi là khu phi thuế quan phải đảm bảo các điều kiện: được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ thì khu kinh tế được tổ chức thành các khu chức năng gồm: khu phi thuế quan, khu bảo thuế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác phù hợp với đặc điểm của từng khu kinh tế.

Do hồ sơ Công ty gửi kèm chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể, đề nghị Công ty căn cứ Quyết định thành lập khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, các chứng từ liên quan đến việc thành lập Khu công nghiệp Thành Thành Công, các chứng từ liên quan đến việc thành lập Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định.

3. Về thủ tục hải quan đối với trường hợp Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ở nước ngoài (Singapore), được doanh nghiệp ở nước ngoài chỉ định giao nhận hàng với Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh là quan hệ xuất nhập khẩu, do đó đề nghị Công ty căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) trả lời Công ty biết, thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3292/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3292/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3292/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 3292/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3292/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3292/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3292/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3292/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

         • 21/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực