Công văn 3293/GSQL-GQ1

Công văn 3293/GSQL-GQ1 năm 2017 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa để hưởng thuế tự vệ trong hạn ngạch do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3293/GSQL-GQ1 2017 thủ tục nhập khẩu hàng hóa hưởng thuế tự vệ trong hạn ngạch


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3293/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Trả lời công văn s 2475/HQĐNa-GSQL ngày 17/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc thủ tục nhập khẩu hàng hóa để hưởng thuế tự vệ trong hạn ngạch, Cc Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1/ V thời điểm khai báo và địa điểm làm thủ tục hải quan.

Điểm 9.1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 quy định v cửa khẩu:

“Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 11 năm 2013, Bộ Công Thương quy định như sau:

- Để được áp dụng: (1) mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu đã phân bổ tại Mục 63; và (2) miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao quy định tại mục 8, việc nhập khẩu tôn màu và các thủ tục hải quan chỉ được thực hiện tại các cảng tại Thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Tôn màu có xuất xứ từ tất cả các nước/vùng lãnh thổ khi nhập khẩu vào Việt Nam tại các cảng còn lại chịu mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch”.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4917/TCHQ-GSQL ngày 25/7/2017 thì “mặt hàng tôn màu áp dụng biện pháp tự vệ nhập khẩu làm nguyên liệu để phục vụ gia công, sản xuất được làm thủ tục tại cơ quan hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.”

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan 2014 thì “Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.”

2/ Về sự không phù hợp giữa thông tin trên Giấy chứng nhận và khai báo.

Theo quy định tại Điều 32 Luật Hải quan thì: “Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, sự phù hợp của nội dung khai hải quan với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, kiểm tra việc tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ hồ sơ hải quan nhập khẩu đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3293/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3293/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3293/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3293/GSQL-GQ1 2017 thủ tục nhập khẩu hàng hóa hưởng thuế tự vệ trong hạn ngạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3293/GSQL-GQ1 2017 thủ tục nhập khẩu hàng hóa hưởng thuế tự vệ trong hạn ngạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3293/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3293/GSQL-GQ1 2017 thủ tục nhập khẩu hàng hóa hưởng thuế tự vệ trong hạn ngạch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3293/GSQL-GQ1 2017 thủ tục nhập khẩu hàng hóa hưởng thuế tự vệ trong hạn ngạch

           • 21/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực