Công văn 3293/UBND-VX

Công văn 3293/UBND-VX năm 2015 quy định thu, chi quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh tại cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Bình Phước ban hành

Công văn 3293/UBND-VX thu chi quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh tại cơ sở giáo dục công lập Bình Phước đã được thay thế bởi Chỉ thị 12/2015/CT-UBND thu quản lý sử dụng khoản thu trường học cơ sở giáo dục công lập Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 27/08/2015.

Nội dung toàn văn Công văn 3293/UBND-VX thu chi quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh tại cơ sở giáo dục công lập Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3293/UBND-VX
Về việc quy định thu, chi qu Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các cơ s giáo dục công lập.

Bình Phước, ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

Kính gởi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2115/TTr-SGDĐT về việc quy định thu, chi Quỹ cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh;

Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về nguồn thu:

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và ngun tài trhợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ % kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp theo kiến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, sau khi đã dự toán phần chi cần thiết cho lớp. Tuyệt đối không được phép thu hội phí của trường riêng, lớp riêng.

2. Mức thu: Thu từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh nhưng mức vận động thu không vượt quá khung tối đa quy định là 200.000 đồng/học sinh/năm; và nguồn tài trợ hợp pháp khác.

3. Sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

a) Đối với lớp: Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thcác thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

b) Đối với trường: Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí do các lớp trích nộp về và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

c) Nội dung sử dụng: Kinh phí ủng hộ của cha mẹ học sinh được sử dụng vào các nội dung cơ bản sau:

- Hỗ trợ để nâng cấp tu sửa nhỏ cơ sở vật chất của lớp, của nhà trường nhằm phục vụ cho công tác dạy, học, sinh hoạt chung của lớp và của nhà trường. Hỗ trợ mua sm thêm một s trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt chung của lớp, của nhà trường.

- Hỗ trợ cho các phong trào văn thể mỹ, phong trào thi đua của lớp, của nhà trường.

Không sử dụng hội phí do phụ huynh đóng góp để mua sắm tài sản, sửa chữa lớn trong trường. Đồng thời không được vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật cht. Vì các nội dung này do ngân sách đảm bảo theo quy định.

3. Công tác quản lý thu, chi:

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho tất cả cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản:

- Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện;

- Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông giữ xe học sinh; vệ sinh lớp học, khuôn viên trường và khu vực nhà vệ sinh (WC của học sinh; hỗ trợ công tác quản lý dạy học; kể cả giấy thi một tiết và học kỳ.

Các khoản chi như: Vệ sinh lớp, vệ sinh sân trường, khu vực WC học sinh nói trên... nếu được cha mẹ học sinh thống nhất không sử dụng lực lượng lao động học sinh thì CMHS phải đóng góp thuê người lao động, mức đóng góp do thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường sao cho phù hợp với thực tế địa phương và do phụ huynh quản lý thu, chi.

Ngoài ra các khoản thu mang tính cht phục vụ trực tiếp cho học sinh như mua phù hiệu, áo quần đồng phục, sliên lạc, sổ học bạ đầu cấp...phụ huynh phải đóng góp mua cho con em mình.

Việc thu, chi Quỹ cha mẹ học sinh phải đảm bảo hồ sơ sổ sách, chứng từ để kiểm tra và quyết toán; do Hiệu trưởng nhà trường quản lý duyệt chi. Mỗi lớp phải có một danh sách được phụ huynh ký tên, ghi stiền ủng hộ, số điện thoại liên lạc để lưu hồ sơ. Tất c các khoản thu (nếu có) phải được tách riêng theo từng nội dung thu, chi, không quy về một nội dung gây hiểu lầm nhà trường thu quá nhiều khoản trên người học.

Kinh phí thu được phải gởi vào ngân hàng, phần tiền lãi nhập chung vào gốc để thực hiện chi.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, y ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện theo quy định. Hàng năm vào đu năm học và cui năm học tchức kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời và không để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học gây dư luận không tt trong nhân dân.

Công văn này thay thế Công văn số 2586/UBND-VX ngày 12/8/2009 của y ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như trên;
- LĐVP, Phòng: VHXH, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3293/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3293/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2012
Ngày hiệu lực03/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/08/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3293/UBND-VX

Lược đồ Công văn 3293/UBND-VX thu chi quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh tại cơ sở giáo dục công lập Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3293/UBND-VX thu chi quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh tại cơ sở giáo dục công lập Bình Phước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3293/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Huy Phong
        Ngày ban hành03/10/2012
        Ngày hiệu lực03/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/08/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3293/UBND-VX thu chi quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh tại cơ sở giáo dục công lập Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3293/UBND-VX thu chi quỹ Ban Đại diện cha mẹ học sinh tại cơ sở giáo dục công lập Bình Phước