Công văn 3293/VPCP-TCCB

Công văn số 3293/VPCP-TCCB về uỷ quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 3293/VPCP-TCCB uỷ quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3293/VPCP-TCCB
V/v: ủy quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1047/BLĐTBXH-TCDN ngày 30 tháng 03 năm 2007 về việc xin ý kiến chỉ đạo về ủy quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện thẩm quyền quyết định thành lập trường cao đẳng dạy nghề theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề thì Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động, Thương binh  và Xã hội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản; Website CP; các Vụ, đơn vị KG, VX, ĐP, Vụ III, Ban XDPL;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 
 

Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3293/VPCP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3293/VPCP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2007
Ngày hiệu lực15/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3293/VPCP-TCCB uỷ quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3293/VPCP-TCCB uỷ quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3293/VPCP-TCCB
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành15/06/2007
        Ngày hiệu lực15/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3293/VPCP-TCCB uỷ quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3293/VPCP-TCCB uỷ quyền thành lập trường cao đẳng dạy nghề

              • 15/06/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực