Công văn 3295/GSQL-GQ2

Công văn 3295/GSQL-GQ2 năm 2017 về thủ tục hải quan thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3295/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan thuê doanh nghiệp chế xuất gia công


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3295/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan thuê DNCX gia công

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 4180/HQHN-GSQL ngày 22/11/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo vướng mắc của Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam (Công ty Panasonic) là doanh nghiệp FDI thuê doanh nghiệp chế xuất (DNCX) gia công, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty Panasonic thuê DNCX gia công, nguyên vật liệu đưa đi gia công bị lỗi, Công ty Panasonic có nhu cầu nhận lại số nguyên vật liệu lỗi để tiêu thụ nội địa hoặc bán thanh lý cho DNCX nhận gia công thì thủ tục hải quan và chính sách thuế thực hiện như sau:

1/ Về thủ tục hải quan: Theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì:

- Trường hợp Công ty Panasonic nhận lại nguyên liệu lỗi từ DNCX: Công ty Panasonic mở tờ khai nhp khẩu theo loại hình A31 - Nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại.

- Trường hợp Công ty Panasonic bán thanh lý số nguyên liệu lỗi cho DNCX: Công ty Panasonic thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng, m tờ khai xuất khẩu theo loại hình B11 - Xuất kinh doanh.

Đối với cả hai trường hợp, khi khai tờ khai hải quan mới, tại ô “Ghi chú” Công ty Panasonic ghi rõ số và ngày tháng của tờ khai hải quan xuất khẩu nguyên vật liệu vào DNCX để thuê gia công.

2/ Về chính sách Thuế:

Căn cứ quy định tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, Điều 33, Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, đã nộp thuế nhập khẩu, phải tái xuất vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp, không phải nộp thuế xuất khẩu; trường hợp không sử dụng trong khu phi thuế quan thì không được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên đối chiếu với thực tế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Panasonic đ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3295/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3295/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3295/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 3295/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan thuê doanh nghiệp chế xuất gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3295/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan thuê doanh nghiệp chế xuất gia công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3295/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3295/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3295/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

           • 21/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực