Công văn 3295/SYT-KHTH

Công văn 3295/SYT-KHTH hướng dẫn dự án Công nghệ thông tin do Sở Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3295/SYT-KHTH hướng dẫn dự án Công nghệ thông tin


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3295/SYT-KHTH
V/v hướng dẫn thực hiện các dự án Công nghệ thông tin.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Đơn vị trực thuộc;
- Các Đơn vị y tế thuộc UBND Quận Huyện.

 

Sở Y tế nhận được các công văn số của Bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Quận 12 đề nghị hướng dẫn thực hiện các dự án công nghệ thông tin (CNTT). Sau khi tham khảo ý kiến từ Sở Tài chính, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế hướng dẫn đơn vị một số nội dung khi tiến hành thực hiện các dự án, đề án hạng mục công nghệ thông tin tại đơn vị như sau:

Đơn vị lập kế hoạch thực hiện các dự án, đề án hạng mục CNTT bao gồm: tên dự án, đề án, nội dung chính, tổng vốn ước tính, nguồn vốn, tiến độ thực hiện, ….. Tùy theo loại nguồn vốn và tính chất của dự án, đơn vị tiến hành các bước tiếp theo dưới đây:

1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:

Đơn vị có tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án CNTT mang tính tổng thể của đơn vị sử dụng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp (PTHĐSN) và nguồn ngân sách cấp.

1.1. Đối với các dự án CNTT sử dụng nguồn ngân sách cấp:

Sau khi được chấp thuận về chủ trương của Sở Y tế, đơn vị tiến hành các bước kế tiếp theo đúng quy định tại Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 17/07/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định công tác quản lý các dự án, hạng mục, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Đối với các dự án CNTT sử dụng nguồn Quỹ PTHĐSN:

- Nếu là các dự án, đề án hạng mục CNTT riêng lẻ không mang tính tổng thể của đơn vị: đơn vị thực hiện theo quy định tại Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ngày 27/03/2008 của UBNDTP Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

- Nếu là dự án CNTT tổng thể của đơn vị: Sau khi được sự chấp thuận về chủ trương của Sở Y tế, đơn vị lập dự án và trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định dự án. Các thủ tục khác đơn vị thực hiện theo quyết định 22/2008/QĐ-UBND của UBND TP nêu trên.

2. Đối với các đơn vị y tế trực thuộc UBND Quận Huyện:

Đơn vị xin chủ trương và ý kiến hướng dẫn thực hiện các dự án CNTT từ UBND Quận Huyện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VP, KHTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bs. Lê Trường Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3295/SYT-KHTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3295/SYT-KHTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2009
Ngày hiệu lực23/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3295/SYT-KHTH hướng dẫn dự án Công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3295/SYT-KHTH hướng dẫn dự án Công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3295/SYT-KHTH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Trường Giang
        Ngày ban hành23/06/2009
        Ngày hiệu lực23/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3295/SYT-KHTH hướng dẫn dự án Công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3295/SYT-KHTH hướng dẫn dự án Công nghệ thông tin

           • 23/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực