Công văn 3300/VPCP-KTN

Công văn 3300/VPCP-KTN về xây dựng trụ sở của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3300/VPCP-KTN xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3300/VPCP-KTN
V/v xây dựng trụ sở của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (công văn số 22/CV-LHH ngày 12 tháng 01 năm 2009, công văn số 02/LHHVN-VP ngày 05 tháng 01 năm 2011, công văn số 178/LHHVN-VP ngày 8 tháng 4 năm 2011), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 561/BKH-KCHT&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2009, công văn số 934/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 18 tháng 02 năm 2011, Tài chính (công văn số 1676/BTC-QLCS ngày 13 tháng 01 năm 2009, công văn số 1123/BTC-QLCS ngày 24 tháng 01 năm 2011), Xây dựng (công văn số 153/BXD-HĐXD ngày 10 tháng 02 năm 2009, công văn số 138/BXD-QLN ngày 27 tháng 01 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 630/BTNMT-KH ngày 10 tháng 3 năm 2009), Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 2060/UBND-XD ngày 25 tháng 3 năm 2011) về việc xây dựng trụ sở của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tại lô D20, khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3300/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3300/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2011
Ngày hiệu lực23/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3300/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3300/VPCP-KTN xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3300/VPCP-KTN xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3300/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành23/05/2011
        Ngày hiệu lực23/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3300/VPCP-KTN xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3300/VPCP-KTN xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật

             • 23/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực