Công văn 3302/TCT-KK

Công văn 3302/TCT-KK năm 2019 về kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3302/TCT-KK 2019 về kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3302/TCT-KK
V/v kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được 57084/CT-TTHT ngày 22/7/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về hướng dẫn khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh;

- Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về mã sđịa điểm kinh doanh;

- Khoản 1, Khoản 6 Điều 2 và Khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài;

- Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính vlệ phí môn bài;

- Ngày 12/8/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3200/TCT-KK về việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản.

Căn cứ các quy đnh nêu trên, trường hợp địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc chi nhánh (đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh) thì Cục Thuế thực hiện cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế. Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số, đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số này để kê khai, nộp lệ phí môn bài theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK3b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ
VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3302/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3302/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2019
Ngày hiệu lực20/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3302/TCT-KK

Lược đồ Công văn 3302/TCT-KK 2019 về kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3302/TCT-KK 2019 về kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3302/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành20/08/2019
        Ngày hiệu lực20/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3302/TCT-KK 2019 về kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3302/TCT-KK 2019 về kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh

            • 20/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực