Công văn 3305/BYT-PC

Công văn 3305/BYT-PC năm 2017 góp ý dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3305/BYT-PC 2017 góp ý dự thảo Thông tư quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước


B Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3305/BYT-PC
V/v góp ý dự tho Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn s 6747/BTC-HCSN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (gọi tắt là dự thảo Thông tư) thay thế Thông tư 129/2013/TT-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính, sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế nhất trí với nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư về nội dung chi, mức chi và có ý kiến sau:

1. Đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý để ban hành về nội dung là Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007.

2. Đề nghị cân nhắc chỉnh lý tên của dự thảo Thông tư thành “Thôngquy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế để Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn thiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Lưu: VT, PC(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3305/BYT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3305/BYT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2017
Ngày hiệu lực15/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3305/BYT-PC

Lược đồ Công văn 3305/BYT-PC 2017 góp ý dự thảo Thông tư quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3305/BYT-PC 2017 góp ý dự thảo Thông tư quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3305/BYT-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành15/06/2017
        Ngày hiệu lực15/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3305/BYT-PC 2017 góp ý dự thảo Thông tư quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3305/BYT-PC 2017 góp ý dự thảo Thông tư quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

             • 15/06/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/06/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực