Công văn 3307/BTC-QLCS

Công văn 3307/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3307/BTC-QLCS 2019 Nghị định 04/2019/NĐ-CP tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3307/BTC-QLCS
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; theo đó, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2019. Để kịp thời triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP , thực hiện rà soát, xác định rõ số lượng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chuẩn, định mức quy đnh tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện rà soát số lượng xe ô tô hiện có, đối chiếu tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã xác định để sắp xếp, bố trí việc sử dụng xe ô tô của tng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Rà soát, xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP (trừ xe ô tô chuyên dùng khác quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP) để xây dựng và ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa) trước khi quyết định áp dụng.

Việc sắp xếp lại, xử lý số xe ô tô nêu tại điểm 1 và điểm 2 Công văn này thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ; theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp quyết định xử lý xe ô tô dôi dư (nếu có) theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Riêng đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP , đề nghị Bộ Y tế khẩn trương ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.

Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh), người đng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, căn cứ quy định của Bộ Y tế ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TC các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Lư
u: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3307/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3307/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3307/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 3307/BTC-QLCS 2019 Nghị định 04/2019/NĐ-CP tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3307/BTC-QLCS 2019 Nghị định 04/2019/NĐ-CP tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3307/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3307/BTC-QLCS 2019 Nghị định 04/2019/NĐ-CP tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3307/BTC-QLCS 2019 Nghị định 04/2019/NĐ-CP tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô

         • 22/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực