Công văn 3308/TCT-HT

Công văn số 3308/TCT-HT về việc chi phí tiền lương do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3308/TCT-HT chi phí tiền lương


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3308/TCT-HT
V/v chi phí tiền lương

 Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn May thêu xuất khẩu Nhật -Việt.

Trả lời công văn số Tax/0807-01 ngày 7/7/2008 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) May thêu xuất khẩu Nhật Việt về việc hạch toán lương của giám đốc đồng thời là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 2, Điều 73 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định: “Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty”.

- Điểm 2, mục IV, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và điểm 2.3.d, mục III, phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp qui định khoản chi phí tiền lương, tiền công không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ.

 Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH May thêu xuất khẩu Nhật- Việt là Công ty TNHH một thành viên thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 412042000011 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/10/2006, có chủ sở hữu đồng thời là giám đốc Công ty trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì chi phí tiền lương, tiền công của giám đốc này (nếu có đầy đủ căn cứ, chứng từ theo chế độ quy định) được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Công ty TNHH May thêu xuất khẩu Nhật- Việt liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TPHCM;
- Vụ PC;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 3308/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3308/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3308/TCT-HT chi phí tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3308/TCT-HT chi phí tiền lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3308/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3308/TCT-HT chi phí tiền lương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3308/TCT-HT chi phí tiền lương

           • 03/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực