Công văn 3310/TCT-PCCS

Công văn số 3310/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế

Nội dung toàn văn Công văn 3310/TCT-PCCS thực hiện chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3310/TCT-PCCS
V/v: Thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Nhà xuất bản quân đội nhân dân
Số 25 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Trả lời Công văn số 217/NXB ngày 28/7/2006 của NXB Quân đội nhân dân về việc thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Mục I Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 2/6/2005 giữa Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quy định:

"Đối tượng nộp thuế áp dụng Thông tư này là các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước (kể cả công ty quốc phòng); các đơn vị hành chính, sự nghiệp tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động có hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác".

Như vậy, NXB Quân đội nhân dân thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Mục I Thông tư trên. Việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế của NXB Quân đội nhân dân được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các Luật thuế, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí và thu Ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Tại Mục 34 Phụ lục số 3: "Danh Mục vũ khí, khí tài do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sản xuất, lắp ráp trong nước chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh không chịu thuế GTGT" ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định:

"Xuất bản, in, phát hành hồ sơ, tài liệu và sách nghiệp vụ phục vụ quốc phòng, an ninh".

Căn cứ quy định trên, các loại sách do NXB Quân đội nhân dân phát hành (như sách lý luận, khoa học – kỹ thuật, hồi ký, tổng kết, giáo khoa, giáo trình, Điều lệnh, Điều lệ, sách văn học về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang nhân dân…) để cấp phát tới cán bộ chiến sĩ trong toàn quân thông qua hệ thống Thư viện Quân đội là sách phục vụ nghiệp vụ quốc phòng, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tất cả các loại sách trên khi phát hành ra bên ngoài thì đều thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ các loại sách là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT).

Tổng cục Thuế thông báo để NXB Quân đội nhân dân biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3310/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3310/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2006
Ngày hiệu lực06/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3310/TCT-PCCS thực hiện chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3310/TCT-PCCS thực hiện chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3310/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/09/2006
        Ngày hiệu lực06/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3310/TCT-PCCS thực hiện chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3310/TCT-PCCS thực hiện chính sách thuế

           • 06/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực