Công văn 3314/BVHTTDL-TV

Công văn 3314/BVHTTDL-TV năm 2017 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3314/BVHTTDL-TV 2017 Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến 2020


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3314/BVHTTDL-TV
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/S Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15 tháng 3 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 329/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi chung là Đề án). Đviệc triển khai Đề án đạt hiệu quả đáp ng các mục tiêu thực hiện được nhiệm vụ đã đặt ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị SVăn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa và Thể thao các tỉnh/ thành tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phê duyệt.

Một số lưu ý khi xây dựng kế hoạch triển khai Đề án:

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cần phải bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Kế hoạch triển khai phải được chi tiết theo các giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Mỗi địa phương có thể xác định các chỉ tiêu cụ thể của mình.

- Chỉ đạo các thư viện trên địa bàn tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phê duyệt, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai thực hiện Đề án đ tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cho đến nay mới có 9/63 tỉnh/thành gửi kế hoạch triển khai Đề án (có danh sách gửi kèm). Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa và Thể thao tỉnh/thành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt và gửi về Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch (qua Vụ Thư viện), địa chỉ 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng (để báo cáo);
- Thứ trưng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
- Thư viện các tnh/thành (để biết và phi hợp);
- Lưu: VT, TV, TĐ. 135.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN
Vũ Dương Thúy Ngà

 

DANH SÁCH

CÁC TNH GỬI KHOẠCH TRIỂN KHAI Đ ÁN

TT

Tên tỉnh

Nội dung

Ngày nhận

1

Khánh Hòa

KH triển khai

23/5

2

Lâm Đồng

KH triển khai

23/5

3

Phú Yên

KH triển khai

07/6

4

Kon Tum

KH triển khai

08/6

5

Đắc Nông

KH triển khai

15/6

6

Đồng Nai

KH triển khai

15/6

7

Ninh Thuận

KH triển khai

15/6

8

Bình Thuận

KH triển khai

05/7

9

Hà Giang

KH triển khai

18/7

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3314/BVHTTDL-TV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3314/BVHTTDL-TV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2017
Ngày hiệu lực04/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3314/BVHTTDL-TV 2017 Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3314/BVHTTDL-TV 2017 Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3314/BVHTTDL-TV
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vũ Dương Thúy Ngà
        Ngày ban hành04/08/2017
        Ngày hiệu lực04/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3314/BVHTTDL-TV 2017 Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến 2020

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3314/BVHTTDL-TV 2017 Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến 2020

             • 04/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực