Công văn 3314/BXD-VLXD

Công văn 3314/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3314/BXD-VLXD 2018 sử dụng tro xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3314/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Khoa học Công nghệ đã xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng như sau:

1. Đối với tro, xỉ

- TCVN 6882:2016 Phụ gia khoáng cho xi măng;

- TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa và xi măng;

- TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn;

- TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung;

- TCVN 10379:2014 Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp sử dụng trong công trình đường bộ - Thi công và nghiệm thu.

- TCVN 6882:2016 Phụ gia khoáng cho xi măng;

- TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa và xi măng;

- TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

- Hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều ban hành tại Quyết đnh số 3986/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2018.

2. Đối với thạch cao

-TCVN 9807:2013 Thạch cao để sản xuất xi măng;

- TCVN 11833:2017 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng.

Căn cứ các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng nêu trên, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học Công nghệ, Tài chính, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam;
- T
p đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3314/BXD-VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3314/BXD-VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3314/BXD-VLXD 2018 sử dụng tro xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3314/BXD-VLXD 2018 sử dụng tro xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3314/BXD-VLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Sinh
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3314/BXD-VLXD 2018 sử dụng tro xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3314/BXD-VLXD 2018 sử dụng tro xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực