Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH

Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 chuyển tồn nguyên liệu doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3314/TCHQ-CCHĐH
V/v thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho DNCX

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1916/HQBD-TTDL ngày 28/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc khi thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất, về vấn đề này Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Ban Cải cách hiện đại hóa đã trao đổi với Cục Công nghệ thông tin và thống kê, Cục Công nghệ thông tin và thống kê sẽ hoàn hiện phần mềm, nâng cấp gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong phiên bản tiếp theo.

Khi Cục Công nghệ thông tin hoàn thiện chức năng tiếp nhận thông tin báo cáo hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện việc chuyển tồn hàng hóa theo quy định tại Khoản 10 Điều 38 Thông tư số 196/2012/TT-BTC và Khoản I Mục 2 Phần IV Quyết định 3046/QĐ-TCHQ.

Ban Cải cách hiện đại hóa trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3314/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2013
Ngày hiệu lực17/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 chuyển tồn nguyên liệu doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 chuyển tồn nguyên liệu doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3314/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhBan Cải cách Hiện đại hóa
        Người kýTrần Quốc Định
        Ngày ban hành17/06/2013
        Ngày hiệu lực17/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 chuyển tồn nguyên liệu doanh nghiệp chế xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 chuyển tồn nguyên liệu doanh nghiệp chế xuất

           • 17/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực