Công văn 3314/VPCP-KTN

Công văn số 3314/VPCP-KTN về việc chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3314/VPCP-KTN Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3314/VPCP-KTN
V/v Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Y tế.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1231/BC-BNN-TL ngày 7 tháng 5 năm 2008), của Bộ Y tế (công văn số 378/TTr-BYT ngày 8 tháng 5 năm 2008) về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007 vàc các kiến nghị, giải pháp thực hiện Chương trình năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007 và các kiến nghị, giải pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình năm 2008 và các năm tiếp theo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế tại các công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Chương trình theo Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX, TTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3314/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3314/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2008
Ngày hiệu lực21/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3314/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3314/VPCP-KTN Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3314/VPCP-KTN Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3314/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành21/05/2008
        Ngày hiệu lực21/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3314/VPCP-KTN Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3314/VPCP-KTN Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

             • 21/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực