Công văn 3318/TCT-CS

Công văn 3318/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3318/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3318/TCT-CS
V/v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1291/CT-TTHT ngày 15/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm c, Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành ngh kinh doanh của doanh nghiệp cũ đ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyn đi loại hình doanh nghiệp, chuyn đi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nht được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyn đi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Phước căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp để xác định cho phù hợp, cụ thể:

- Trường hợp doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư và không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo điều kiện thực tế đáp ứng.

- Trường hợp doanh nghiệp tư nhân nếu được thành lập từ chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức, chuyển đổi chủ sở hữu (trên cơ sở kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động) thì không được hưởng ưu đãi theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà chỉ được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của dự án trước khi chuyển đổi cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (03b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3318/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3318/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3318/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3318/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3318/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3318/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2014

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3318/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2014

             • 15/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực