Công văn 3319/BXD-KTXD

Công văn 3319/BXD-KTXD năm 2018 về thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3319/BXD-KTXD 2018 về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3319/BXD-KTXD
V/v kiến nghị của Công ty CPXD&PT đô th Miền Đông tỉnh Quảng Ninh về thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CPXD&PT đô thị Miền Đông tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 12334/VPCP-ĐMDN ngày 19/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty c phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông tỉnh Quảng Ninh về thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên hợp đồng phi đảm bảo các nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Đối với hợp đồng trọn gói: theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình, thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. Thanh toán hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Việc điều chnh hợp đồng trọn gói thực hiện theo Khoản 1, Điều 3 và điều chnh giá đối với hợp đồng trọn gói thực hiện theo Điều 5, Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chnh giá hợp đồng xây dựng.

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng theo đơn giá cố định xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. Thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Việc điều chnh hợp đồng theo đơn giá cố định thực hiện theo Khoản 2, Điều 3 và điều chnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá cố định thực hiện theo Điều 6, Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm soát, cấp phát, cho vay vốn, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan khác phải căn cứ vào nội dung hợp đồng xây dựng có hiệu lực pháp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng.

Trong quá trình thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng nếu phát hiện chủ thể nào sai phạm gây ra thất thoát, lãng phí, thì chủ thể đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông tỉnh Quảng Ninh theo nội dung tại Văn bản số 12334/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, Vụ KTXD, D02.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3319/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3319/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3319/BXD-KTXD 2018 về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3319/BXD-KTXD 2018 về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3319/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3319/BXD-KTXD 2018 về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3319/BXD-KTXD 2018 về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực