Công văn 332/SXD-XD

Công văn 332/SXD-XD năm 2013 tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 332/SXD-XD năm 2013 chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Bến Tre


UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/SXD-XD
V/v tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình

Bến Tre, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố;
- Ban QLDA các huyện, Thành phố.

 

Theo kết quả thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng 6 tháng đầu năm 2013, cho thấy một số vi phạm liên quan đến chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công xây dựng như: chủ đầu tư không trình người quyết định đầu tư khi điều chỉnh vị trí xây dựng, không xin phép xây dựng đối với các công trình bắt buộc phải xin phép, điều chỉnh thiết kế không phù hợp với điều kiện thực tế, hồ sơ thiết kế không có quy trình bảo trì, chất lượng kết cấu bê tông không đảm bảo yêu cầu thiết kế, chậm tiến độ…

Từ đó, Sở Xây dựng đề nghị các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng nghiêm túc thực hiện tốt các vấn đề còn tồn tại, cụ thể như sau:

1. Đối với chủ đầu tư:

- Thực hiện quản lý xây dựng đúng trách nhiệm và thẩm quyền được quy định tại Điều 13, Điều 18, Điều 20, Điều 22, Điều 24 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Điều 14, Điều 19, Điều 28 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Yêu cầu nhà thầu thiết kế lập quy trình bảo trì theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

- Yêu cầu các đơn vị tư vấn thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 319/SXD-XD ngày 14/9/2012 của Sở Xây dựng về việc chấn chỉnh công tác tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

- Khởi công xây dựng công trình khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng.

2. Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế:

- Thực hiện nghiêm chỉnh công tác lập quy trình bảo trì theo Nghị định số 114/2010/NĐ-CP.

- Lập chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

- Thực hiện việc thay đổi thiết kế theo đúng quy định tại Điều 22 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

- Thực hiện giám sát tác giả theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

3. Đối với nhà thầu thi công:

- Thực hiện nghiêm các nội dung thuộc trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

Đối với kết cấu bê tông: thực hiện nghiêm chỉnh theo Công văn số 266/SXD-XD ngày 03/6/2013 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn chấn chỉnh hoạt động khảo sát lấy mẫu thí nghiệm và nghiệm thu kết cấu công trình xây dựng.

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý trong quản lý đầu tư xây dựng, đề nghị các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng nghiêm túc thực hiện. Chủ đầu tư có trách nhiệm phổ biến nội dung Công văn này đến các đơn vị tham gia xây dựng để thực hiện tốt./.

(Đính kèm: Công văn số 391/SXD-XD ngày 14/9/2012 và Công văn số 266/SXD-XD ngày 03/6/2013 của Sở Xây dựng)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- GĐ, PGĐ-Sở XD;
- Thanh tra SXD;
- Ρhòng kinh tế XD;
- Ban QLDA CNXD;
- Trung tâm TV &KĐXD;
- Lưu: VT, XD, tvt.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Viết Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 332/SXD-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu332/SXD-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2013
Ngày hiệu lực27/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 332/SXD-XD năm 2013 chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 332/SXD-XD năm 2013 chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Bến Tre
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu332/SXD-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýĐoàn Viết Hồng
        Ngày ban hành27/06/2013
        Ngày hiệu lực27/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 332/SXD-XD năm 2013 chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Công văn 332/SXD-XD năm 2013 chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Bến Tre

           • 27/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực