Công văn 332/TTg-KTTH

Công văn số 332/TTg-KTTH về việc ứng vốn để xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 332/TTg-KTTH ứng vốn xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 332/TTg-KTTH
V/v ứng vốn để xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại các văn bản số 3279/UBND-CN1 ngày 24 tháng 12 năm 2007 và số 277/UBND-CN1 ngày 31 tháng 01 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 365/BKH-KTĐP< ngày 17 tháng 01 năm 2008 và số 1125/BKH-KTĐP< ngày 22 tháng 02 năm 2008, Tài chính tại văn bản số 965/BTC-ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008, Giao thông vận tải tại văn bản số 234/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2008 về việc tạm ứng vốn để xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 100 (một trăm) tỷ đồng từ dự toán ngân sách năm 2009 cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để triển khai xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính tìm nguồn vốn bố trí cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để hoàn trả số vốn tạm ứng trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
- Website CP, Vụ CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). (Nguyện 16b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thuộc tính Công văn 332/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu332/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2008
Ngày hiệu lực05/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 332/TTg-KTTH

Lược đồ Công văn 332/TTg-KTTH ứng vốn xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 332/TTg-KTTH ứng vốn xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu332/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành05/03/2008
        Ngày hiệu lực05/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 332/TTg-KTTH ứng vốn xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 332/TTg-KTTH ứng vốn xây dựng công trình đường ven biển đoạn mỏ sắt Thạch Khê-Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

              • 05/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực