Công văn 3321/VPCP-TCCB

Công văn số 3321/VPCP-TCCB về việc rà soát, soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cụ thể về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3321/VPCP-TCCB rà soát, soạn thảo,trình CP NĐ quy định cụ thể tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức viên chức khi từ trần


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  3321/VPCP-TCCB
V/v rà soát, soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cụ thể về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa - Thông tin;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại Công văn ngày 05 tháng 6 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan có liên quan rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để soạn thảo, trình Chính phủ trong Quý IV năm 2007 dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quy định cụ thể về tổ chức tang lễ cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp khi từ trần theo hướng lành mạnh, văn minh, trang trọng, tiết  kiệm, có kế thừa những phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chống xa hoa, phô trương, lãng phí và hủ tục.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc,
 Trần Quốc Toản; Website CP; các Vụ, đơn vị: VX, CN, TH;
- Lưu: VT, TCCB (03); Hào 65 b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3321/VPCP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3321/VPCP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2007
Ngày hiệu lực15/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3321/VPCP-TCCB

Lược đồ Công văn 3321/VPCP-TCCB rà soát, soạn thảo,trình CP NĐ quy định cụ thể tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức viên chức khi từ trần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3321/VPCP-TCCB rà soát, soạn thảo,trình CP NĐ quy định cụ thể tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức viên chức khi từ trần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3321/VPCP-TCCB
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành15/06/2007
        Ngày hiệu lực15/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3321/VPCP-TCCB rà soát, soạn thảo,trình CP NĐ quy định cụ thể tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức viên chức khi từ trần

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3321/VPCP-TCCB rà soát, soạn thảo,trình CP NĐ quy định cụ thể tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức viên chức khi từ trần

              • 15/06/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực