Công văn 3326/UB-VX

Công văn số 3326/UB-VX ngày 27/09/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố về hoạt động quảng cáo, khiêu về, karaoke

Nội dung toàn văn Công văn 3326/UB-VX triển khai thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố hoạt động quảng cáo, khiêu về, karaoke


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3326/UB-VX
V/v triển khai thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố về hoạt động quảng cáo, khiêu vũ, karaoke

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2002

 

Kinh gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ngành:
+ Sở Văn hoá và Thông tin
+ Sở Kế hoạch và đầu tư
+ Sở Thương mại
+ Sở Y tế
+ Sở Du lịch
+ Kiến trúc sư trưởng thành phố
+ Công an thành phố
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 105/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng; quyết định số 106/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng và quyết định số 108/2002/QĐ-UB ngày 25/9/2002 quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ  Chí Minh.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định trên, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ tướng các Sở-Ngành thành phố có liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận-huyện tập trung thực hiện các biện pháp cụ thể như sau:

1. Sở Văn hoá và Thông tin phối hợp với Uỷ ban nhân dân quân- huyện tổ chức phổ biến, triển khai ngay nội dung các quyết định nêu trên đến các đối tượng hoạt động kinh doanh dịch vụ các lĩnh vực này trên địa bàn thành phố.

2. Đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời, thực hiện ngay việc ngưng cấp mới và gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo các phương tiện quảng cáo bằng panô bao quanh mặt tiền các công trình, trên sân thượng, nóc các cao ốc, chợ, các công trình kiến trúc lịch sử văn hoá, tại các đầu cầu, các giao lộ,vòng xoay, khu vực trung tâm thành phố làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

3. Sở Văn hóa và Thông tin phối hợp với Kiến trúc sư trưởng thành phố trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt:

+ Quy hoạch quảng cáo màn hình điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 (trong tháng 10/2002)

+ Quy hoạch địa điểm lắp đặt các phương tiện tuyên truyền cổ động chính trị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 (trong tháng 10/2002).

4. Uỷ ban nhân dân các quận huyện tiếp tục thực hiện định hướng quy hoạch đến cuối năm 2003 trên các lĩnh vực sau, trình Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt:

+ Quy hoạch về địa điểm lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn.

+ Quy hoạch các ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thuộc lĩnh  vực văn hoá - xã hội trên địa bàn (các ngành nghề được nêu tại Chỉ thị số 17/CT-UB ngày 02/7/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố)

Trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện nội dung này căn cứ theo chỉ đạo của Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 277/TB-VP ngày 03/9/2002 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố.

5. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày họp xét duyệt quy hoạch trên địa bàn quận-huyện, Sở Văn hoá và Thông tin có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến của các Sở - ngành liên quan và kết luận chỉ đạo của Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp, dự thảo quyết định trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quy hoạch về quảng cáo ngoài trời và các loại hình hoạt động dịch vụ văn hoá - xã hội trên địa trình quận - huyện, để các quận huyện triển khai thực hiện./.

 

TM UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3326/UB-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3326/UB-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2002
Ngày hiệu lực27/09/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3326/UB-VX

Lược đồ Công văn 3326/UB-VX triển khai thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố hoạt động quảng cáo, khiêu về, karaoke


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3326/UB-VX triển khai thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố hoạt động quảng cáo, khiêu về, karaoke
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3326/UB-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành27/09/2002
        Ngày hiệu lực27/09/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3326/UB-VX triển khai thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố hoạt động quảng cáo, khiêu về, karaoke

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3326/UB-VX triển khai thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố hoạt động quảng cáo, khiêu về, karaoke

           • 27/09/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực