Công văn 3327/BNN-KTHT

Công văn 3327/BNN-KTHT bổ sung nguồn vốn di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3327/BNN-KTHT bổ sung nguồn vốn di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3327/BNN-KTHT
V/v: Bổ sung nguồn vốn di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 7429/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ ngày 21/10/2011 v/v “bổ sung kinh phí thực hiện di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/QĐ-TTg” của tỉnh Hà Giang theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn 13816/BTC-NSNN ngày 14 tháng 10 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã rà soát, xây dựng, phê duyệt phương án di chuyển các hộ dân ở phân tán thuộc 4 huyện vùng cao núi đá nhằm cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, phòng chống thiên tai và bảo đảm an ninh quốc phòng. Theo báo cáo của Tỉnh năm 2011 đã thực hiện di chuyển được 1000 hộ nhưng thiếu kinh phí để hỗ trợ cộng đồng nhân dân xen ghép thực hiện chuyển nhượng đất đai, nâng cấp một số công trình hạ tầng thiết yếu như chính sách quy định tại Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung từ nguồn sự nghiệp của Ngân sách Trung ương năm 2011, cho tỉnh Hà Giang thực hiện chính sách hỗ trợ 1000 hộ dân đã di chuyển xen ghép tạo điều kiện để người dân sớm ổn định đời sống, sản xuất.

2. Đối với việc hỗ trợ những hộ còn lại, đề nghị tỉnh Hà Giang sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện, trước hết là các vùng nguy cơ cao về thiên tai, vùng biên giới đảm bảo người dân đến nơi ở mới có đủ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt ổn định bền vững.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- Lưu VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3327/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3327/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực15/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3327/BNN-KTHT bổ sung nguồn vốn di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3327/BNN-KTHT bổ sung nguồn vốn di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3327/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành15/11/2011
        Ngày hiệu lực15/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3327/BNN-KTHT bổ sung nguồn vốn di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3327/BNN-KTHT bổ sung nguồn vốn di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch

           • 15/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực