Công văn 3334/BHXH-BT

Công văn 3334/BHXH-BT năm 2013 về hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3334/BHXH-BT năm 2013 hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3334/BHXH-BT
V/v hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, một số Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) phản ánh vướng mắc về việc hoàn trả tiền đóng của đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thêm một số nội dung như sau:

1. Đối tượng hoàn trả:

1.1. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, đối tượng tự nguyện tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó được tham gia theo nhóm đối tượng khác hoặc bị chết trước khi thẻ có giá trị sử dụng quy định tại Khoản 2, Điều 30; Khoản 2, Điều 31 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

1.2. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cao hơn mức cũ nhưng do quyết định có hiệu lực trở về trước (ví dụ: Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, thời gian thực hiện từ 01/01/2012; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo, thời gian thực hiện từ 01/01/2013; ..) thì những người đã đóng tiền tham gia BHYT của thời gian cơ quan Nhà nước ra quyết định và cho hưởng quyền lợi có hiệu lực trở về trước sẽ được hoàn trả tiền chênh lệch mức đóng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

1.3. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT ở mức thấp sau đó chuyển sang đối tượng có mức hỗ trợ cao (ví dụ: đối tượng đang tham gia BHYT học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% sau đó gia đình được bình xét là hộ gia đình cận nghèo, khi tham gia BHYT sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức 70%) thì được hoàn trả tiền chênh lệch mức đóng kể từ khi được công nhận là đối tượng được hưởng mức hỗ trợ cao đến hết thời hạn của thẻ.

2. Hoàn trả số tiền đóng BHYT

2.1. Đối tượng quy định tại Tiết 1.1, Điểm 1 Công văn này: Số tiền BHYT được hoàn trả tương ứng thời gian còn lại của thẻ BHYT kể từ khi cơ quan Bảo hiểm xã hội thu hồi được thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và nhận đủ hồ sơ hoàn trả theo quy định.

2.2. Đối tượng quy định tại Tiết 1.2, Điểm 1 Công văn này: Số tiền BHYT được hoàn trả bằng phần chênh lệch mức hỗ trợ tương ứng với thời gian đối tượng được hưởng quyền lợi có hiệu lực trở về trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Đối tượng quy định tại Tiết 1.3, Điểm 1 Công văn này: Số tiền BHYT được hoàn trả bằng phần chênh lệch mức hỗ trợ tương ứng với thời gian từ khi đối tượng được hưởng mức hỗ trợ cao hơn đến hết thời hạn của thẻ BHYT.

2.4. Khi hoàn trả tiền đóng BHYT, không thu hồi số tiền thù lao đã chi cho đại lý thu, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhà trường và không xác định lại quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH tỉnh phản ánh kịp thời về bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Ban: PC, BC, CSYT, CST;
- Lưu: VT, BT (03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3334/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3334/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2013
Ngày hiệu lực27/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3334/BHXH-BT năm 2013 hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3334/BHXH-BT năm 2013 hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3334/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành27/08/2013
        Ngày hiệu lực27/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3334/BHXH-BT năm 2013 hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3334/BHXH-BT năm 2013 hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

           • 27/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực