Công văn 3334/TCT-CS

Công văn 3334/TCT-CS năm 2014 về hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán lẻ của trung tâm thương mại do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3334/TCT-CS 2014 hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động bán lẻ trung tâm thương mại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3334/TCT-CS
V/v Hóa đơn GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01-20Mar2014./CV-Aeon ngày 20/3/2014 của Công ty TNHH Aeon Việt Nam hỏi về việc lập hóa đơn GTGT cho hoạt động bán lẻ của trung tâm thương mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đối với một số trường hợp:

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyn giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh; cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

Nếu Công ty TNHH Aeon Việt Nam (Công ty) thực hiện bán hàng cho các nhà cung cấp với tính chất là đại lý bán hàng theo thỏa thuận giá bán lẻ do nhà cung cấp quyết định, nhà cung cấp tự chịu trách nhiệm pháp lý về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa của chính mình thì khi nhà cung cp xut hàng, nhà cung cấp sử dụng Phiếu xuất kho kèm theo Lệnh điều động nội bộ; khi Công ty bán hàng, Công ty phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi v các nhà cung cp đ các nhà cung cp lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho Công ty.

Trường hợp Công ty có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một ln. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của nhà cung cấp xuất cho.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Công ty TNHH Aeon Việt Nam (Số 30, Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, HCM);
-
Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3334/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3334/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2014
Ngày hiệu lực18/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3334/TCT-CS 2014 hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động bán lẻ trung tâm thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3334/TCT-CS 2014 hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động bán lẻ trung tâm thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3334/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành18/08/2014
        Ngày hiệu lực18/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3334/TCT-CS 2014 hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động bán lẻ trung tâm thương mại

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3334/TCT-CS 2014 hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động bán lẻ trung tâm thương mại

            • 18/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực