Công văn 3337TC/TCT

Công văn số 3337 TC/TCT ngày 05/04/2002 của Bộ Tài chính về việc xử lý tính phạt chậm nộp thuế

Nội dung toàn văn Công văn 3337 TC/TCT xử lý tính phạt chậm nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3337 TC/TCT
V/v: xử lý tính phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 880/TCHQ-KTTT ngày 28/02/2002 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xử lý phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế, tính phạt chậm nộp thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2, mục III, phần C Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/199, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp đã được áp dụng thời hạn nộp thuế 9 tháng hoặc hơn 9 tháng, nhưng chỉ xuất khẩu một phần sản phẩm thì bị xử lý phạt chậm nộp thuế theo quy định cụ thể sau đây:

Đối với phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã sử dụng vào sử dụng sản phẩm xuất khẩu đã thực xuất khẩu sản phẩm thì tính phạt chậm nộp thuế bắt đầu kể từ ngày quá thời hạn nộp thuế theo thông báo của cơ quan Hải quan đến ngày thực nộp thuế; Đối với phần nguyên liệu, vật tư của lô hàng nhập khẩu còn lại không xuất khẩu thì tính phạt chậm nộp thuế kể từ ngày thứ 31 tính từ ngày nhận được thông báo thuế của cơ quan Hải quan đến ngày thực nộp thuế.

Ngoài việc tính phạt nêu trên, doanh nghiệp còn bị xử lý vi phạm theo pháp luật; đồng thời, doanh nghiệp không được tiếp tục áp dụng thời hạn nộp thuế 9 tháng (hoặc hơn 9 tháng) của các lô hàng sau (trừ trường hợp sản phẩm đã thực xuất khẩu).

Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo cho các doanh nghiệp và chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất, quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo khuyến khích sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu, chống thất thu cho NSNN.

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3337TC/TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3337TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/04/2002
Ngày hiệu lực 05/04/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3337TC/TCT

Lược đồ Công văn 3337 TC/TCT xử lý tính phạt chậm nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3337 TC/TCT xử lý tính phạt chậm nộp thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3337TC/TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 05/04/2002
Ngày hiệu lực 05/04/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3337 TC/TCT xử lý tính phạt chậm nộp thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 3337 TC/TCT xử lý tính phạt chậm nộp thuế

  • 05/04/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/04/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực