Công văn 3337/TCHQ-GSQL

Công văn số 3337/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng TN-TX

Công văn 3337/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng TN-TX đã được thay thế bởi Công văn 4118/TCHQ-GSQL thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 3337/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng TN-TX


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3337/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư (Imexin) 62 Giảng Võ, Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 116/XNK ngày 20/6/2006 của Công ty đề nghị cho biết đối với lô hàng tạm nhập – tái xuất đăng ký mở tờ khai tạm nhập và tờ khai tái xuất ngay tại cửa khẩu tạm nhập (cửa khẩu nhập khác cửa khẩu xuất) có áp dụng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-BTC ngày 25/5/2006 hay không? Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với lô hàng tạm nhập – tái xuất nếu doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai tạm nhập và tờ khai tái xuất ngay tại cửa khẩu tạm nhập, thì thủ tục hải quan áp dụng như thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu nhưng hồ sơ hải quan không có đơn chuyển cửa khẩu, Biên bản bàn giao thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 công văn số 2807/TCHQ-GSQL ngày 26/6/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố
(để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3337/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3337/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2006
Ngày hiệu lực25/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3337/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng TN-TX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3337/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng TN-TX
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3337/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Hạnh Thu
        Ngày ban hành25/07/2006
        Ngày hiệu lực25/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3337/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng TN-TX

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3337/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng TN-TX