Công văn 3337/TCT-KK

Công văn 3337/TCT-KK năm 2014 về sử dụng hóa đơn, kê khai thuế đối với doanh nghiệp bị đình chỉ sử dụng hóa đơn, thu hồi mã số thuế, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3337/TCT-KK 2014 sử dụng hóa đơn kê khai thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3337/TCT-KK
V/v sử dụng hóa đơn, kê khai thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 854/CT-KK ngày 30/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Định vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn, kê khai thuế đối với doanh nghiệp bị đình chỉ sử dụng hóa đơn, thu hồi mã số thuế, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hóa đơn đã bị cơ quan thuế đình chỉ sử dụng

Căn cứ các quy định tại:

- Mục V, Phần B Thông tư số 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi mã số thuế, đình chỉ hóa đơn; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề;

Điều 13 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

- Khoản 8, Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: “Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách. ”

- Khoản 7, Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp.”

Trường hợp Công ty TNHH Trường Huy nợ thuế bị Cục Thuế tỉnh Bình Định áp dụng biện pháp cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn theo Quyết định số 2166/QĐ-CT ngày 29/12/2011 thì Công ty TNHH Trường Huy chỉ được sử dụng hóa đơn khi quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực.

Việc Công ty TNHH Trường Huy tự ý tháo bỏ niêm phong để sử dụng hóa đơn trong thời gian thi hành quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế là vi phạm quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, đồng thời việc sử dụng các hóa đơn đã bị cơ quan thuế đình chỉ sử dụng là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Các hóa đơn nêu trên là không có giá trị sử dụng, đơn vị mua hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, bên bán hàng và bên mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định này.

2. Về việc kê khai thuế:

- Khoản 2, Điều 11 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“Điều 11. Các hành vi bị cấm

...2. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.”

- Điểm c, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 quy định: “c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại điếm e khoản 1 Điểu này.”

- Điểm c, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định: “c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Công ty TNHH Trường Huy bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Quyết định số 79/QĐ-ĐKKD ngày 8/8/2013 của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định thì Công ty TNHH Trường Huy không được tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh và không thuộc trường hợp phải nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm tại thời điểm bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC, QLN (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3337/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3337/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2014
Ngày hiệu lực18/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3337/TCT-KK 2014 sử dụng hóa đơn kê khai thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3337/TCT-KK 2014 sử dụng hóa đơn kê khai thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3337/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành18/08/2014
        Ngày hiệu lực18/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3337/TCT-KK 2014 sử dụng hóa đơn kê khai thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3337/TCT-KK 2014 sử dụng hóa đơn kê khai thuế

            • 18/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực