Công văn 3338/BTC-QLCS

Công văn 3338/BTC-QLCS năm 2017 về giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3338/BTC-QLCS 2017 giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết Quyết định


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3338/BTC-QLCS
V/v giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 114/TTg-NN ngày 23/01/2017; Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp tục xem xét giảm 50% tiền thuê đất theo quy định tại các Nghị quyết s 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Ngh quyết s 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp đã nộp hồ sơ đến trước ngày 23/01/2017 (ngày Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn s 114/TTg-NN ngày 23/01/2017) nhưng chưa được giải quyết và việc chậm nộp hồ sơ không phải do nguyên nhân từ phía nời được Nhà nước cho thuê đất (cơ quan nhà nước chậm xác định đơn giá thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật) như sau:

1. Thực hiện xem xét các hồ sơ đã nộp đúng quy định từ sau ngày 31/12/2014 đến trước ngày 23/01/2017 để được giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014.

2. Việc xem xét giảm tiền thuê đất phải đúng đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ; Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong đó:

a) Đối với các trường hợp đã nộp tiền thuê đất hàng năm (chưa được giảm) theo thông báo của cơ quan thuế trong thời gian chưa được giảm tin thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì được giảm 50% số tiền thuê đất đã nộp theo quy định tương ng với thời gian được giảm; trường hợp sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp vn lớn hơn 02 ln số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tc giảm đến mức s tiền thuê đất phải nộp bằng 02 lần s phải nộp của năm 2010. S tin thuê đất np tha được xử lý theo quy định của pháp luật v quản lý thuế.

b) Đối với các trưng hp đã tạm nộp tiền thuê đất hàng năm theo thông báo của cơ quan thuế trong thời gian chưa được giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện xác định số tiền thuê đất phải nộp theo đúng quy định của pháp luật đ thực hiện giảm tin thuê đất tính trên số tiền thuê đất phải nộp. Trường hợp số tiền đã tạm nộp cao hơn số tiền phải nộp (sau khi đã trừ số tiền được giảm theo quy định) thì số tiền thuê đất nộp thừa được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

c) Đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế và chưa được giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khi được xem xét giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn này, ngoài số tiền thuê đất còn phải nộp sau khi được giảm thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3. Việc giảm tiền thuê đất cho các đối tượng được thực hiện theo từng năm tương ng với tng Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất và số tiền được giảm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012, Thông số 16/2013/TT-BTC ngày 08/2/2013 và Công văn s 17969/BTC-QLCS ngày 31/12/2011 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để phi hp xử lý theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: TP, TN&MT, KHĐT;
- TCT, các Vụ: PC, CST;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3338/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3338/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2017
Ngày hiệu lực14/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3338/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 3338/BTC-QLCS 2017 giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết Quyết định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3338/BTC-QLCS 2017 giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết Quyết định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3338/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành14/03/2017
        Ngày hiệu lực14/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3338/BTC-QLCS 2017 giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết Quyết định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3338/BTC-QLCS 2017 giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết Quyết định

           • 14/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực