Công văn 3339/TCT-VP

Công văn số 3339/TCT-VP của Tổng cục Thuế về việc Đính chính Công văn số 3127/TCT-PCCS ngày 24/8/2006

Nội dung toàn văn Công văn 3339/TCT-VP Đính chính Công văn 3127/TCT-PCCS ngày 24/8/2006


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3339/TCT-VP
V/v: Đính chính Công văn số 3127/TCT-PCCS ngày 24/8/2006

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Thuế Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương

Ngày 24/8/2006, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3127/TCT-PCCS về việc tăng cường kỷ luật hành chính trong công tác quản lý thuế. Do sơ suất về đánh máy trong quá trình soạn thảo văn bản, nay Tổng cục Thuế xin đính chính lại Điểm 3 Công văn số 3127/TCT-PCCS như sau:

Đã đánh máy là: “3- Trường hợp các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trả lời cho doanh nghiệp hoặc trả lời trực tiếp Cục Thuế, Chi cục Thuế (bằng văn bản ký dưới dạng thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì đề nghị Cục Thuế, Chi cục Thuế  báo cáo Tổng cục Thuế cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện để đảm bảo tính thống nhất trong thực thi chính sách thuế và chấp hành nghiêm túc về phân định thẩm quyền, phân công nhiệm vụ theo Thông báo số 202 TB/BTC ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính”.

Nay sửa lại là: “3- Trường hợp các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trả lời cho doanh nghiệp hoặc trả lời trực tiếp Cục Thuế, Chi cục Thuế (bằng văn bản ký dưới dạng thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài chính) liên quan đến công tác quản lý thuế, nếu trong quá trình triển khai thực hiện, Cục Thuế, Chi cục Thuế thấy có phát sinh vướng mắc hoặc văn bản trả lời có chồng chéo, nội dung có mâu thuẫn với các văn bản hướng dẫn chung của Bộ và của Tổng cục Thuế thì đề nghị Cục Thuế, Chi cục Thuế báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế để Tổng cục Thuế trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ hoặc báo cáo Bộ có phương án chỉ đạo thực hiện thống nhất nhằm chấp hành nghiêm túc về phân định thẩm quyền, phân công nhiệm vụ theo Thông báo số 202 TB/BTC ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính”.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- LĐ Tổng cục (để chỉ đạo);
- Các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;
- Văn phòng Bộ TC (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 


Hà Văn Đào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3339/TCT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3339/TCT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2006
Ngày hiệu lực08/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3339/TCT-VP

Lược đồ Công văn 3339/TCT-VP Đính chính Công văn 3127/TCT-PCCS ngày 24/8/2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3339/TCT-VP Đính chính Công văn 3127/TCT-PCCS ngày 24/8/2006
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3339/TCT-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHà Văn Đào
        Ngày ban hành08/09/2006
        Ngày hiệu lực08/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3339/TCT-VP Đính chính Công văn 3127/TCT-PCCS ngày 24/8/2006

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3339/TCT-VP Đính chính Công văn 3127/TCT-PCCS ngày 24/8/2006

             • 08/09/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/09/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực