Công văn 334/VPCP-NN

Công văn 334/VPCP-NN năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 334/VPCP-NN 2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 334/VPCP-NN
V/v phê duyệt điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn (tờ trình số 66/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017, số 6858/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 12 năm 2017, số 56/TTr-BTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2017 và số 6363/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23 tháng 11 năm 2017). Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Văn phòng Chính phủ xin chuyển lại Bộ Tài nguyên và Môi trường hồ sơ trình nêu trên để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công văn số 156/VPCP-NN ngày 05 tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ NN&PTNT;
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
- Lưu: VT, NN (2). Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 334/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu334/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2018
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 334/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 334/VPCP-NN 2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 334/VPCP-NN 2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu334/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành10/01/2018
        Ngày hiệu lực10/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 334/VPCP-NN 2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 334/VPCP-NN 2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020

              • 10/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực