Công văn 3340/TCT-CS

Công văn 3340/TCT-CS năm 2014 về thuế giá trị gia tăng cho giai đoạn trước khi chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3340/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3340/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 629/CT-KTT ngày 25/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT cho giai đoạn trước khi chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “...Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định về khấu trừ thuế GTGT:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất” '

"Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Về việc xử lý thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết cho giai đoạn trước khi chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất, ngày 22/12/2009 Bộ Tài chính đã có công văn số 17924/BTC-TCT gửi Cục Thuế các địa phương hướng dẫn cụ thể.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, trường hợp Công ty TNHH SEHYUN VINA mới thành lập đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có sản phẩm sản xuất ra, có phát sinh số thuế GTGT đầu vào đã kê khai từ tháng 12/2013 đến tháng 3/2014. Sau đó đến ngày 8/4/2014 Công ty TNHH SEHYUN VINA chuyển sang doanh nghiệp chế xuất (Doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT).

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất nêu tại công văn số 629/CT-KTT ngày 25/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 17924/BTC-TCT ngày 22/12/2009 của Bộ Tài chính doanh nghiệp chế xuất khi mua sắm, đầu tư tài sản cố định không có thuế GTGT đầu vào, nên khi công ty TNHH SEHYUN VINA xin chuyển thành doanh nghiệp chế xuất được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào đủ điều kiện khấu trừ đến thời điểm chuyển đổi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3340/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3340/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2014
Ngày hiệu lực18/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3340/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3340/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3340/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýCao Anh Tuấn
       Ngày ban hành18/08/2014
       Ngày hiệu lực18/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Công văn 3340/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất

        Lịch sử hiệu lực Công văn 3340/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất

        • 18/08/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 18/08/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực