Công văn 3344/BNV-TCPCP

Công văn số 3344/BNV-TCPCP về việc thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3344/BNV-TCPCP thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa


BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3344/BNV-TCPCP
V/v Thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 163/HH ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về việc đề nghị thỏa thuận cho phép thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (có đề án thành lập và dự thảo Điều lệ của Trung tâm kèm theo) trực thuộc Hiệp hội. Về việc này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 102/2005/QĐ-BNV ngày 21 tháng 9 năm 2005, Bộ Nội vụ thấy việc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có nguyện vọng thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng tại ngân hàng. Trung tâm hoạt động theo Điều lệ của Trung tâm phải phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trung tâm chịu sự quản lý, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về ngành, lĩnh vực Trung tâm hoạt động và phải tuân thủ nguyên tắc: không vì mục đích lợi nhuận, tự trang trải. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Nội vụ thông báo để Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam biết và thực hiện theo các quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCPCP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Nguyễn Ngọc Lâm 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3344/BNV-TCPCP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3344/BNV-TCPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2007
Ngày hiệu lực21/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3344/BNV-TCPCP thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3344/BNV-TCPCP thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3344/BNV-TCPCP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Ngọc Lâm
        Ngày ban hành21/11/2007
        Ngày hiệu lực21/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3344/BNV-TCPCP thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3344/BNV-TCPCP thành lập Trung tâm Hợp tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

            • 21/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực