Công văn 3345/GSQL-GQ2

Công văn 3345/GSQL-GQ2 năm 2017 về gia công cho thương nhân nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3345/GSQL-GQ2 2017 gia công cho thương nhân nước ngoài


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3345/GSQL-GQ2
V/v gia công cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái.
(Đ/c: 192/19 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 170312/XNK-Phu Thai CAT ngày 15/12/2017 của Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái (Công ty Phú Thái) đề nghị hướng dẫn thực hiện hoạt động gia công với thương nhân nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về hoạt động gia công với thương nhân nước ngoài:

Căn cứ quy định tại Điều 178 Luật Thương mại 2005, Điều 28 và Điều 36 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì Công ty Phú Thái được nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu theo giy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đng sau khi được Bộ Công Thương cấp phép; việc gia công, tái chế, sửa chữa máy móc, thiết bị cho nước ngoài thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu chỉ được thực hiện nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên.

2/ Về thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài được quy định tại mục 4 Chương 3 Luật Hải quan 2014, mục 6 Chương 3 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và mục 2 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

3/ Chính sách thuế thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 và Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Phú Thái được biết và liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3345/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3345/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3345/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 3345/GSQL-GQ2 2017 gia công cho thương nhân nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3345/GSQL-GQ2 2017 gia công cho thương nhân nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3345/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3345/GSQL-GQ2 2017 gia công cho thương nhân nước ngoài

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3345/GSQL-GQ2 2017 gia công cho thương nhân nước ngoài

         • 28/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực