Công văn 3346/VPCP-KG

Công văn số 3346/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc chức năng quản lý nhà nước và đầu mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Nội dung toàn văn Công văn 3346/VPCP-KG chức năng quản lý nhà nước và đầu mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3346/VPCP-KG
V/v: Chức năng quản lý nhà nước và đầu mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an  toàn bức xạ và hạt nhân

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và công nghệ
- Bộ Ngoại giao
 

 

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1298/TTr-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2006) về chức năng quản lý nhà nước và đầu mối hợp tác quốc tế về năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý với ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1298/TTr-BKHCN nói trên. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục thông báo cho IAEA, các tổ chức quốc tế khác và các nước có liên quan về chức năng quản lý nhà nước và đầu mối quan hệ quốc tế về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân của Bộ Khoa học và Công nghệ và việc đổi tên giao dịch tiếng Anh của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam – Vietnam Atomic Energy Commission (VAEC) thành Vietnam Atomic Energy Research Institute (VAERI).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Ban XDPL, Các Vụ: QHQT, KTTH, NC, CN, TH, NN;
- Lưu: VT, KG (5)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Công Sự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3346/VPCP-KG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3346/VPCP-KG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2006
Ngày hiệu lực23/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3346/VPCP-KG chức năng quản lý nhà nước và đầu mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3346/VPCP-KG chức năng quản lý nhà nước và đầu mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3346/VPCP-KG
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Sự
        Ngày ban hành23/06/2006
        Ngày hiệu lực23/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3346/VPCP-KG chức năng quản lý nhà nước và đầu mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3346/VPCP-KG chức năng quản lý nhà nước và đầu mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

              • 23/06/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/06/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực