Công văn 3346/VPCP-KGVX

Công văn 3346/VPCP-KGVX về hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3346/VPCP-KGVX dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3346/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 56/TTr-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2010 về việc phê duyệt Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện một dự thảo Nghị định, trong đó, một số điều khoản có thể nêu hai phương án, với chú giải kèm theo, sau đó đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 27 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trình Chính phủ vào Quý III năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết và thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bản quyền Tác giả, Bộ VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).NTH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3346/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3346/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2010
Ngày hiệu lực20/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3346/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3346/VPCP-KGVX dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3346/VPCP-KGVX dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3346/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/05/2010
        Ngày hiệu lực20/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3346/VPCP-KGVX dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3346/VPCP-KGVX dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP

           • 20/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực