Công văn 3348/BHXH-BT

Công văn số 3348/BHXH-BT về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế theo Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3348/BHXH-BT hướng dẫn thu BHYT theo QĐ 117/2008/QĐ-TTg


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3348/BHXH-BT
V/v hướng dẫn thu BHYT theo QĐ số 117/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu BHYT bắt buộc đối với các đối tượng được điều chỉnh mức đóng BHYT như sau:

1 Về đối tượng điều chỉnh:

1.1. Các đối tượng được KCB theo qui định tại Điều 2 QĐ số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc KCB cho người nghèo.

1.2. Đồng bào các DTTS đang sinh sống ở một số vùng theo qui định tại các QĐ số 24/2008/QĐ-TTg số 25/2008/QĐ-TTg số 26/2008/QĐ-TTg 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng Sông Cửu Long và vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ đến năm 2010.

1.3. Người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH.

2. Về mức đóng và phương thức đóng:

2.1. Từ ngày 01/10/2008 mức đóng BHYT hàng tháng đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội nêu trên bằng 3% mức tiền lương tối thiểu hiện hành(mức tiền lương tối thiểu hiện nay là: 540.000 đồng).

Mức đóng BHYT cho một đối tượng 1 năm (12 tháng) là:

540.000 x 3% x 12 tháng = 194.400 đồng

Số tiền BYT phải bổ sung cho một đối tượng 3 tháng cuối 2008 là:

540.000 x 3% x 3 tháng - (

130.000 đ

x 3 tháng)

= 16.100 đồng

12 tháng

2.2. Cơ quan trực tiếp quản lý các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội thực hiện đóng BHYT bắt buộc theo đúng qui định tại tiết 3.1 QĐ số 902/2007/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của BHXH Việt Nam, lập danh sách dối tượng đóng bổ sung BHYT bắt buộc năm 2008, ký phụ lục Hợp đồng và thanh toán đầy đủ tiền đóng BHYT bắt buộc trong năm 2008.

3. Tổ chức thực hiện:

BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn BHXH các quận, huyện trong việc:

- Phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành ở địa phương tổ chức thực hiện điều chỉnh mức đóng BHYT bắt buộc cho các đối tượng thuộc diện chính sách xa hội trên địa bàn theo qui định tại QĐ số 117/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn cơ quan trực tiếp quản lý đối tượng lập danh sách bổ sung mức đóng BHYT bắt buộc năm 2008; kiểm tra, đối chiếu và xác định đúng đối tượng, số tiền phải đóng; bổ sung phụ lục Hợp đồng đóng BHYT bắt buộc năm 2008.

- Tổ chức thu, nộp và thanh quyết tóan hợp đồng đóng BHYT bắt buộc cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội theo qui định tại tiết 3.2 điểm 3 mục IV phần II Quyết định số 902/2007/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của BHXH Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu cơ vướng mắc, BHXH tỉnh, thành phố phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc(thay b/c)
- Lưu: VT, BT(2b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3348/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3348/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2008
Ngày hiệu lực03/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3348/BHXH-BT

Lược đồ Công văn 3348/BHXH-BT hướng dẫn thu BHYT theo QĐ 117/2008/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 3348/BHXH-BT hướng dẫn thu BHYT theo QĐ 117/2008/QĐ-TTg
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu3348/BHXH-BT
     Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
     Người kýNguyễn Đình Khương
     Ngày ban hành03/10/2008
     Ngày hiệu lực03/10/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 3348/BHXH-BT hướng dẫn thu BHYT theo QĐ 117/2008/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Công văn 3348/BHXH-BT hướng dẫn thu BHYT theo QĐ 117/2008/QĐ-TTg

        • 03/10/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 03/10/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực