Công văn 3348/TCT-TNCN

Công văn 3348/TCT-TNCN năm 2014 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3348/TCT-TNCN 2014 quyết toán thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3348/TCT-TNCN
V/v quyết toán thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 756/CT-TNCN ngày 12/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

"a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế"

- Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"4. Kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

b) Đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này, việc kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 (mười) năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Trần Đức Thuận đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế đối và giải quyết hồ sơ hoàn theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ PC, CS, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3348/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3348/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2014
Ngày hiệu lực18/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3348/TCT-TNCN 2014 quyết toán thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3348/TCT-TNCN 2014 quyết toán thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3348/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành18/08/2014
        Ngày hiệu lực18/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3348/TCT-TNCN 2014 quyết toán thuế thu nhập cá nhân

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3348/TCT-TNCN 2014 quyết toán thuế thu nhập cá nhân

            • 18/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực