Công văn 335/TTg-QHQT

Công văn 335/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hợp tác chuyên gia với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc và Cộng hòa Sát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 335/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hợp tác chuyên gia Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp quốc Cộng hòa Sát


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 335/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt Hiệp định hợp tác chuyên gia với FAO và Cộng hòa Sát

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 314/TTr-BNN-HTQT ngày 01 tháng 02 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Hiệp định ba bên giữa Chính phủ Việt Nam với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) và Chính phủ Cộng hòa Sát nhằm triển khai Chương trình quốc gia về an ninh lương thực tại Cộng hòa Sát.

2. Ủy quyền cho Đại sứ Việt Nam phụ trách Cộng hòa Sát thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên.  

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Hiệp định hợp tác nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, PL, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 335/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu335/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2010
Ngày hiệu lực24/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 335/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hợp tác chuyên gia Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp quốc Cộng hòa Sát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 335/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hợp tác chuyên gia Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp quốc Cộng hòa Sát
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu335/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành24/02/2010
        Ngày hiệu lực24/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 335/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hợp tác chuyên gia Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp quốc Cộng hòa Sát

              Lịch sử hiệu lực Công văn 335/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định hợp tác chuyên gia Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp quốc Cộng hòa Sát

              • 24/02/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/02/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực