Công văn 335/UBDT-CSDT

Công văn 335/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 335/UBDT-CSDT 2019 chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau sáp nhập


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 226/BDT-TTĐB ngày 28/3/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên; sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Tại Điều 6 của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định việc bổ sung thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với trường hợp chia tách, thành lập mới, sáp nhập, giải thể, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các tiêu chí, tiến hành tổ chức rà soát và gửi hồ sơ về Ủy ban Dân tộc trước ngày 01 tháng 6 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định. Do vậy, đề nghị Ban dân tộc tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai hoàn thiện hồ sơ theo quy định để Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, việc áp dụng các chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn tiếp tục thực hiện theo danh sách thôn đặc biệt khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 cho đến khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- BT,CN UBDT (để b/cáo);
- TT, PCN Y Th
ông (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Bùi Văn Lịch

 

Thuộc tính Công văn 335/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu335/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2019
Ngày hiệu lực08/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(17/04/2019)

Lược đồ Công văn 335/UBDT-CSDT 2019 chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau sáp nhập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 335/UBDT-CSDT 2019 chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau sáp nhập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu335/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýBùi Văn Lịch
        Ngày ban hành08/04/2019
        Ngày hiệu lực08/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (17/04/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 335/UBDT-CSDT 2019 chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau sáp nhập

           Lịch sử hiệu lực Công văn 335/UBDT-CSDT 2019 chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau sáp nhập

           • 08/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực