Công văn 3352/LĐTBXH-VL

Công văn 3352/LĐTBXH-VL năm 2018 về triển khai kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3352/LĐTBXH-VL 2018 kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3352/LĐTBXH-VL
V/v triển khai kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại công văn số 14/BCĐCCHC ngày 18/7/2018 về việc trả lời một số kiến nghị đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong đó có kiến nghị về việc xây dựng kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Từ năm 2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng phần mềm bảo hiểm thất nghiệp và triển khai thực hiện tại các địa phương. Sau 2 lần nâng cấp phần mềm (năm 2013, năm 2017), hiện nay về cơ bản phần mềm đã được thực hiện thống nhất trên toàn quốc và đang tập trung cơ sở dữ liệu về giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp để chuẩn bị cho việc liên thông dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ngày 09 tháng 11 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) đã ban hành công văn số 781/CVL-BHTN về việc tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (kèm theo) trong đó nêu rõ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Dịch vụ việc làm phải tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu thu, chi và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, ngày 06/6/2018, Bộ Lao động - Thương binh đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết (kèm theo) trong đó có các hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp.

Vì vậy, trước mắt đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở thống nhất sử dụng phần mềm giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp do Cục Việc làm thuộc Bộ đã cung cấp và chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu để sẵn sàng cho việc kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian tới nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và hạn chế tình trạng trục lợi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- TTDVVL (để thực hiện);
- Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3352/LĐTBXH-VL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3352/LĐTBXH-VL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2018
Ngày hiệu lực14/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3352/LĐTBXH-VL

Lược đồ Công văn 3352/LĐTBXH-VL 2018 kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3352/LĐTBXH-VL 2018 kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3352/LĐTBXH-VL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành14/08/2018
        Ngày hiệu lực14/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3352/LĐTBXH-VL 2018 kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3352/LĐTBXH-VL 2018 kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp

           • 14/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực