Công văn 3353/LĐTBXH-VL

Công văn 3353/LĐTBXH-VL về lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3353/LĐTBXH-VL lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3353/LĐTBXH-VL
V/v lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam tại văn bản số 780/VPCP-KGVX ngày 05/8/2009 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban ngành và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức, hướng dẫn tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan trực tiếp đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó xác định rõ trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, nhà thầu, chủ đầu tư và của các cơ quan, tổ chức có liên quan; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp, nhà thầu và chủ đầu tư nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra và rà soát lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào việc kiểm tra, thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về việc tuyển dụng, cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, đặc biệt là các nhà thầu nước ngoài trúng thầu đang hoạt động tại địa phương có sử dụng lao động nước ngoài. Khi thanh tra, kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, đối với các trường hợp không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam thì buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật.

Định kỳ trước ngày 25 tháng cuối quý báo cáo tổng hợp về tình hình quản lý lao động nước ngoài tại địa phương và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo nêu rõ số lượng doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài theo ngành nghề, khu vực; số lao động nước ngoài làm việc tại địa phương (số lượng, trình độ, vị trí công việc), số lao động đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam, số lao động được cấp giấy phép lao động và số lao động phổ thông; các biện pháp để quản lý lao động nước ngoài của địa phương và đề xuất.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành ở địa phương, chia sẻ thông tin và có các biện pháp cụ thể để quản lý lao động nước ngoài, ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành tại địa phương về quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn.

Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của các địa phương./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của QH;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Chính phủ (để phối hợp và chỉ đạo thực hiện);
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu VP, Cục VL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3353/LĐTBXH-VL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3353/LĐTBXH-VL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2009
Ngày hiệu lực09/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3353/LĐTBXH-VL lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3353/LĐTBXH-VL lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3353/LĐTBXH-VL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành09/09/2009
        Ngày hiệu lực09/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3353/LĐTBXH-VL lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3353/LĐTBXH-VL lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam

            • 09/09/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực