Công văn 3353/TCT-DNNCN

Công văn 3353/TCT-DNNCN năm 2020 về gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3353/TCT-DNNCN 2020 gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3353/TCT-DNNCN
V/v: Gia hạn nộp tiền thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1114/CT-HKDCN của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 49, Điều 50 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội, đã được sửa đổi, bổ sung tại các Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất;

Căn cứ khoản 5, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d, khoản 1, Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, Điều 21 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về gia hạn thuế.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty Môi trường Đô thị Vũ Hán cử sang làm việc tại Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất không thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ CS, PC, KK (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3353/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3353/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2020
Ngày hiệu lực14/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(16/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3353/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 3353/TCT-DNNCN 2020 gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3353/TCT-DNNCN 2020 gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3353/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành14/08/2020
        Ngày hiệu lực14/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (16/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3353/TCT-DNNCN 2020 gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3353/TCT-DNNCN 2020 gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công

              • 14/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực